• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

dyes.synthesia.eu / Organická barviva / Textilní barviva / SATURNOVÁ ORANŽ L7G 180

SATURNOVÁ ORANŽ L7G 180

Vybarvení na bavlně
      

0,25 %

  

0,80 %

 
Charakteristika
C. I. Direct Orange 39
C. I. No. 40215
CAS No. 1325-54-8
Chemická třída Stilbenbarvivo
 
Vlastnosti
Rozpustnost (g/l při 90°C) 60
Leptatelnost neutrální/alkalická 3/2
Krytí mrtvé bavlny +
Krytí pruhující viskózy +
Barvení při 120°C (30/60 min) +/-

 

Stálosti bavlna viskóza
síla pomocného typu 1/12 1/6 1/3 1/1 2/1 1/12 1/6 1/3 1/1 2/1
Denní světlo 4-5 5 5 6-7 6-7 4-5 5 6 6-7 6-7
Světlo Xenotest 4-5 5 5 6-7 6-7 5 5-6 6 6-7 6-7
síla pomocného typu 1/1 ustáleno neustáleno ustáleno neustáleno
Voda 4 4-5 5 3-4 2-3 4 4-5 4-5 5 4 3 4-5
Praní 40°C 4 3-4 5 3-4 3 4-5 5 5 4 4-5
Praní 60°C 3-4 2-3 4 3 1-2 4 4 3 4 3-4 2-3 4
Praní A1S 4 4-5 4-5 4 2 4-5 4 4-5 4-5 4 2 4-5
Pot kyselý 5 5 4 3-4 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4 5
Pot alkalický 5 5 4 3-4 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4 5

 

Vytahovací křivky
Vliv teploty
SATURNOVÁ ORANŽ L7G 180 - Vliv teploty
Vliv elektrolytu
SATURNOVÁ ORANŽ L7G 180 - Vliv elektrolytu

 

Aplikační možnosti
Vytahovací postup 
Vytahovací postup
Klocovací postup Pad - Jig 
Klocovací postup Pad - Jig
Klocovací postup Pad - Roll 
Klocovací postup Pad - Roll
Klocovací postup Pad - Steam 
Klocovací postup Pad - Steam
Klocovací postup Pad - Batch 
Klocovací postup Pad - Batch
 vhodný   částečně vhodný   nevhodný
 
Zkušební metody

Rozpustnost
ISO/CD 105 Z07-1993
Uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost v gramech rozpuštěného barviva na litr destilované vody při 90°C.

Leptatelnost
Leptatelnost je vyjádřena pětičlennou stupnicí, kde
číslo 5 značí - barvivo je dobře leptatelné
číslo 4 značí - barvivo je velmi dobře leptatelné
číslo 3 značí - barvivo je vhodné pro pestré lepty
číslo 2 značí - barvivo je málo leptatelné
číslo 1 značí - barvivo není leptatelné
neutrální a alkalická leptatelnost se u jednotlivých značek vyhodnotí tak, že se obarvená tkanina potiskne leptací pastou, usuší a paří v rychlopařáku 7 min při 100°C.

Krytí mrtvé a nezralé bavlny
Značky vhodné ke krytí mrtvé bavlny jsou označeny +. Krytí lze zlepšit předúpravou zboží louhováním nebo barvením za teplot nad 100°C.

Krytí pruhující viskózy
Rozdíly v pruhujícím viskózovém hedvábí nejlépe vyrovnávají značky, které jsou označeny +.

Barvení při teplotách nad 100°C
Barviva vhodná pro vysokotepelné barvení jsou označena +.

Stálostní normy

Denní světlo ISO 105-B01-1994
Světlo Xenotest ISO 105-B02-1994
Voda ISO 105-E01-1994
Praní ISO 105-C01-1989
Pot ISO 105-E04-1994
   
Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:
u stálostí na světle u ostatních stálostí
1 - velmi nízká 1 - nízká
2 - nízká 2 - dosti dobrá
3 - dosti dobrá 3 - dobrá
4 - středně dobrá 4 - velmi dobrá
5 - dobrá 5 - výborná
6 - velmi dobrá  
7 - výborná  
8 - vynikající  
   
Písmenkové označení vyjadřuje následující odstínové změny:
Č - červenější K - kalnější
M - modřejší J - jasnější
Ž - žlutší H - hlubší
Z - zelenější S - světlejší
   
U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:
první číslo - změnu odstínu
druhé číslo - zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu ze stejného materiálu jako je zkoušený vzorek
třetí číslo - zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu

Závislost afinity na teplotě
Křivka udává množství barviva, které vytáhne z lázně vlákno po 60 min izotermního barvení za přísady 1% sody kalc. a 20% síranu sodného kalc. při teplotách uvedených na vodorovné ose.

Vliv elektrolytu
Křivka znázorňuje vliv koncentrace elektrolytu na vyčerpání barviva z lázně. Hodnoty byly získány během 60 min barvení v lázni obsahující 1% sody kalc. a síran sodný kalc., jehož množství je uvedeno na vodorovné ose.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024