• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

OSTATON ORANŽOVÝ RL-F

Charakteristika
C. I. Acid Orange 60
CAS No. 30112-70-0
Chemická třída Kovokomplexní azobarvivo
 
  Jasan  
 
Ostaton oranzovy RL-F
 
  25 g/l  

 

Vlastnosti  
Světlo Xenotest 6
Povětrnost Xenotest 1-2
 
Rozpustnost
voda (g/l při °C) 15 (90°C)
organická rozpouštědla (g/l při 25°C)
ethanol 150
aceton 100
isopropanol 25
n-butanol 120
benzylalkohol 140
methoxypropanol 200
ethylenglykol 220
ethylacetát 30
butylacetát 25
methylethylketon 100
lakový benzin 0

 

Aplikační možnosti  
Barvení střikem
vhodný
Barvení nátěrem
vhodný
Barvení nanášením pomocí válců
vhodný
 vhodné  nevhodné
 
Zkušební metody

 

Stálostní normy
Světlo Xenotest ISO 105-B02
Povětrnost Xenotest ISO 105-B04
   
Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:
u stálostí na světle u ostatních stálostí
1 – velmi nízká 1 – nízká
2 – nízká 2 – dosti dobrá
3 – dosti dobrá 3 – dobrá
4 – středně dobrá 4 – velmi dobrá
5 – dobrá 5 – výborná
6 – velmi dobrá
7 – výborná
8 – vynikající
   
Rozpustnost
uvedené hodnoty vyjadřují rozpustnost barviva v gramech rozpuštěného v 1 l rozpouštědla při uvedené teplotě
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024